Środowisko

Odkąd jesteśmy coraz bardziej świadomi potrzeby ochrony środowiska naturalnego na całym świecie nasza polityka zmieniała się. W tej chwili temat ten stanowi jeden z priorytetów naszej firmy. Odpowiedzialne podejście do tematu ochrony przyrody wpletliśmy w cały nasz model biznesowy. Troska ta towarzyszy nam teraz na każdym etapie produkcji. Staramy się oszczędnie gospodarować suyrowcami, projektować urządzenia o najniższym możliwym poborze energii, wdrażać politykę energooszczędnej produkcji w naszych zakładach, redukować do minimum resztki produkjcyjne i przy każdej okazji korzystać z możliwości recyclingu. W corocznych podsumowaniach zarząd grupy Airwell porównuje osiągnięte wyniki z planowanymi wskaźnikami i wyznacza nowe cele – zgodnie ze strategią ochrony środowiska naturalnego w przyszłości poprzez teraźniejsze działania.

energia
ENERGIA
Grupa Airwell nieustannie dąży do zmniejszenia zużycia energii w swoich zakładach produkcyjnych i biurach. To samo oferujemy naszym klientom. Każdy nowy produkt projektowany jest z myślą o jak największej efektywności energetycznej – z korzyścią dla środowiska naturalnego i kieszeni naszych klientów.
woda
WODA
Ponieważ woda staje się dobrem bezcennym AIRWELL corocznie dokonuje analizy zużycia wody do celów produkcji i instalacji sanitarnych szukając dodatkowych możliwości oszczędzania. W ostatnich latach udało się nam drastycznie zmniejszyć zużycie wody w procesie produkcyjnym.
powietrze
EMISJA
W swoich produktach AIRWELL zawsze używa przyjaznych środowisku czynników chłodniczych. Corocznie oferujemy programy dotyczące obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi, ich specyfikacji i możliwości wykorzystania.
cisza
HAŁAS
Poziom uprzemysłowienia sprawia, że ciągle rośnie poziom hałasu. Zwracamy szczególną uwagę na to, by nasze klimatyzatory i urządzenia były ciche i jak najprzyjemniejsze w użyciu.
odpady
ODPADY
Koncentrujemy swoje wysiłki na rzecz zmniejszenia ilości odpadów poprzez zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych w produkcji.