PROGRAM SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

Najbliższe szkolenie odbędzie się 23/11/2018, osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

 

9:00 -9:30   – Przywitanie Klientów, przedstawienie zarysu historycznego firmy, objaśnienie struktury spółki, przedstawienie kierunku rozwoju.

9:30-11:30   – Prezentacja typoszeregu monosplit oraz multisplit oraz najnowszych rozwiązań produktowych AIRWELL.

11:30-12:30 – Symulacja usterek, sposoby diagnozowania oraz odczytywanie parametrów podczas pracy układu.

12:30-13:00 – Przerwa na poczęstunek.

13:00-14:00 – Prezentacja układu MiniFlowLogic oraz FlowLogicIII.

14:00-15:00 – Odpowiedzi na pytania techniczne uczestników szkolenia.

 

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną urządzenia:           

    – multi-splity z najnowszego typoszeregu YCZ;          

    – urządzenia typu split z najnowszego typoszeregu YND,YKD, DLSE+VAV;  

    – urządzenia na ekologiczny czynnik chłodniczy R32 - HRD oraz WFD;        

    - VRF – MiniFlowLogic, FlowLogicIII.

 

Układy zainstalowano na mobilnych platformach pozwalających na pełny dostęp do agregatów.

Uczestnicy podczas szkolenia mają możliwość zobaczenia oraz samodzielnego testowania klimatyzatorów.

Zostaną zasymulowane awarie na układach, co pozwoli na dokładniejsze zapoznanie się ze sposobem diagnozowania usterek a następnie skutecznym ich usunięciem.

Osoba prowadząca szkolenie pozostaje przez cały czas do dyspozycji uczestników.

Każdy z uczestników otrzyma dokumentacje techniczne do urządzeń, katalogi produktowe, cenniki oraz skromne upominki.

Zapraszam do zapoznania się z naszym produktem, 

W przypadku wszelkich pytań odnośnie szkolenia proszę o kontakt,

kom. 609 655 551 tel. +48 71 372 84 63 wew. 41 e-mail: marcin.osinski@hydropol.com

Manager Wsparcia Technicznego

Marcin Osiński.